Czech Republic

Česká pobočka společnosti Belmont Trading se nachází ve městě Zábřeh v Olomouckém kraji, kdy její strategická poloha je snadno dosažitelná pro všechny státy střední Evropy.

More information in English

Více než 20 zaměstnanců této pobočky poskytuje veškeré recyklační služby a take služby řízení aktiv výrobcům a dodavatelům elektroniky, firemním klientům a státním organizacím.

Základní nabídka poskytovaných služeb

 • Důkladná recyklace materiálů v souladu s požadovanými standardy nakládaní s odpadovými elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) v Evropě
 • Navržení efektivních plánů, jejichž cílem je maximální návratnost pro naše klienty
 • Ocenění nepotřebných, zastaralých a přebytečných materiálů
 • Zužitkování komponentů z elektronických obvodů
 • Podrobné zprávy o recyklaci splňující všechny zákonné požadavky
 • Osvědčení o zničení

Ohleduplnost k životnímu prostředí

 • Pravidelné audity od České Inspekce životního prostředí (ČIŽP ČR)
 • Zacházení s produktem, jeho recyklace a likvidace podle české a evropské legislativy odpadů

Osvědčení a certifikace

 • Carbon Trust Standard Certifikát
 • Souhlas k provozování zařízení ke sběru a zpracování elektroodpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech

Zabezpečení

 • Zabezpečení na místě
 • Oplocení lokace
 • 24 hodinové digitální zaznamenávané monitorováni
 • Bezpečné skladování

Belmont Trading Zábřeh

I consent to Belmont Trading storing my data given in this form in order to review my enquiry and for them to contact me as required via telephone or email. I further understand that Belmont Trading will continue to hold and process my data in line with their privacy policy available here.