Sweden

Long known for innovative electronics manufacturing, companies in Sweden are also known for their wise use of resources and protection of the environment. Sweden also is a world leader in the collection, reuse and recycling of electronic waste and batteries.

Mer information på Svenska

To help Swedish and Scandinavian electronics manufacturing remain both innovative and environmentally responsible, Belmont opened a recycling facility in Karlskoga in 2010.

The facility serves Swedish and Scandinavian manufacturers, electronic producers, corporate clients and governmental organizations with electronics recycling and IT asset management services.

The facility is a fenced-in location with 24 hour digital monitoring and recording, random security checks and secure storage areas.

Our core services include:

 • Environmentally sound product recycling that meets or exceeds the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive in Europe
 • Aggressive, efficient revenue-sharing plans designed to maximize return to our customers
 • Excess, obsolete, and surplus material management
 • Component recovery from circuit boards
 • Trade-in program management for computers and phones
 • Detailed settlement reports fulfilling all legal requirements
 • Certificates of destruction

Environmental considerations

 • Regular audits by the Swedish Environmental Protection Agency, health and safety authorities and major Original Equipment Manufacturers (OEM) and Electronic Manufacturing Services (EMS) customers
 • Annual third party audits for ISO/OHSAS accreditation for quality, environmental and safety management standards
 • Product handled, recycled and disposed of according to strict Swedish and European waste legislation

Certifications

The facility holds the following certifications and licenses:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 18001:2007
 • Waste Management License
 • Carbon Trust Standard Certificate

 

Contact

Belmont Trading Sweden
Office: +46 586 20 55 00

  I consent to Belmont Trading storing my data given in this form in order to review my enquiry and for them to contact me as required via telephone or email. I further understand that Belmont Trading will continue to hold and process my data in line with their privacy policy available here.

  Sverige har en lång historia och tradition av innovativ elektroniktillverkning, företag i Sverige är allmänt välkända för förnuftig användning av resurserna och skydd av miljön. Sverige är världsledande inom insamling och återvinning av elektronikskrot och batterier.

  More information in English

  För att hjälpa de svenska och nordiska elektroniktillverkarna förbli både nyskapande och miljömässigt ansvarsfulla, öppnade Belmont en återvinnings och återanvändningsanläggning i Karlskoga 2010.

  Anläggningen i Karlskoga erbjuder tjänster inom elektronikåtervinning och förvaltning av IT tillgångar till svenska och skandinaviska elektroniktillverkare och producenter av elektroniska komponenter, andra företagskunder samt statliga organisationer.

  Våra tjänster omfattar:

  • Miljöanpassad produktåtervinning som uppfyller eller överträffar, Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) direktiven i Europa
  • Aggressiva och effektiva vinstdelnings program som syftar till att maximera våra kunders avkastning
  • Hantering av föråldrat och överskotts material
  • Återanvändning av komponenter från kretskort och produkter
  • Inbytesprogram för datorer och mobiltelefoner
  • Detaljerad rapportering som uppfyller alla rättsliga krav
  • Skrotningsintyg

  Miljöhänsyn

  • Regelbundna kontroller från Svenska Naturvårdsverket, hälso- och säkerhetsmyndigheter, samt våra stora Original Equipment Manufacturers (OEM) och Electronic Manufacturing Services (EMS) kunder
  • Regelbundna hälsokontroller för anläggning personal
  • Alla produkter/material hanteras och återvinns och omhändertas enligt Svensk och europeisk avfallslagstiftning

  Certifikat

  Anläggningen har följande certifieringar och licenser:
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2007
  • Godkänd förbehandlare

  Säkerhet

  Anläggningen befinner sig på inhägnad plats med dygnet runt digital övervakning inklusive slumpmässiga säkerhetskontroller. Allt material förvaras säkert inomhus.

  Kontakta

  Belmont Trading Sweden
  Kontor: +46 586 20 55 00